Skylanders Academy

Casting, oversetting, adaptering, innspilling, mix og mastering (2.0 og 5.1) hos Nitro.