Personvernserklæring

Din rett til personvern er viktig for oss i Nitro, i denne personvernerklæringen kan du lese om hva slags data vi behandler, hvordan vi samler den inn og hvilke rettigheter du har. Denne personvernerklæringen er utarbeidet i henhold til personopplysningsloven og GDPR. Dersom du skulle ha noen spørsmål, eller noe føles uklart ber vi deg vennligst kontakte oss i henhold til punktet Kontakt oss. Erklæringen gjelder bruk av våre nettsider, informasjon du legger igjen der, samt data vi får fra andre kilder som nyhetsbrev eller andre tredjeparts kilder.

Ansvarlig for behandlingen

Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss elektronisk ber vi deg kontakte oss på mail@nitro.no. Vi kan også nås på telefon 21 69 60 30.

Kilder for personopplysninger vi behandler

Vår nettside

Vi samler informasjon om deg på flere måter. Gjennom data du selv oppgir til oss som navn, telefonnummer eller e-post gjennom våre kontaktsider.

Vi samler informasjon om deg på flere måter. Gjennom data du selv oppgir til oss som navn, telefonnummer eller e-post gjennom våre kontaktsider.

Vi samler også inn informasjon om hva slags enhet du bruker og innstillinger på din enhet som IP adresse, geodata og lignende. I den grad det er mulig benytter vi slik data anonymt.

Nitro benytter seg av såkalte informasjonskapsler eller cookies og har som hensikt at tjenesten skal virke best mulig. Informasjonskapsler er små tekstfiler som blir lagret i din nettlesers internminne over nettsidene du besøker. Ved å benytte Nitro samtykker du i at vi kan sette informasjonskapsler i din nettleser. Dette er en funksjon som du kan slå av i din nettleser.

Google Analytics (_ga, _gat og _gid)

På dette nettstedet samler vi informasjon om brukerens aktivitet. Dette er noe vi gjør for å forbedre brukeropplevelsen og tilpasse sidene optimalt til deg som bruker.

Facebook Pixel (fr)

Samler informasjon om brukerens aktivitet på nettsiden og kan bli brukt av Facebook og/eller Nitro til å målrette kampanjer på Facebook som leder til nitro.no.

Testing og produktutvikling

Dine personopplysninger kan i noen tilfeller brukes for å teste våre tjenester, eller i forbindelse med forbedringen av tjenestene våre.

Formål og grunnlag for behandlingen

Vi behandler dine personopplysninger enten for å oppfylle en avtale mellom oss eksempelvis når du er kunde hos oss, eller ved samtykke i situasjoner der vi kommuniserer markedsføring til deg.

For å gjennomføre avtaler bruker vi eksempelvis din persondata

  • Ved kontakt med oss lagrer vi dialogen oss imellom slik at vi enklest mulig kan forbedre vår service

For kommunikasjon eller annonsering ved bruk av din persondata innhenter vi ditt samtykke. Disse samtykkene kan du enkelt få oversikt over, eller kontakte oss.

Ved salg av produkter eller tjenester er vi lovpålagt å lagre informasjon om dette etter bokføringslov eller forbrukervernlovgivning i minimum fem år. I tilfeller der garantier eller vårt kundeforhold gjør det hensiktsmessig å lagre informasjonen lenger gjør vi det.

Du kan når som helst få fullstendig oversikt over lagret persondata ved å sende en innsynsbegjæring til oss via kontaktopplysningene våre i bunnen av denne avtalen.

Tilgang til dine personopplysninger

I utgangspunktet er personvernlovgivningen svært streng med tanke på hvem som skal få tilgang til dine personopplysninger. Nitro gjennomfører tekniske, organisatoriske og sikkerhetsmessige tilpasninger av alle våre tjenester for å sikre at dine personopplysninger ikke havner på avveie. Kun ansatte hos Nitro med behov for tilgang har anledning til å se dine personopplysninger. Utover dette er det strenge krav til hvilke av våre samarbeidspartnere som får tilgang til dataen. Dette styres i alle tilfeller av en egen databehandleravtale mellom oss og våre leverandører.

Våre godkjente databehandlere leverer tjenester som følger:

  • Serverdrift for våre nettsider og online tjenester
  • CRM leverandør for kommunikasjon og lagring av vårt kundeforhold
  • Markedsføringspartnere og tjenester som Facebook får kun tilgang dersom særskilt samtykke er innhentet fra deg

Dine data behandles ikke utenfor grensene av EU eller EØS. Alle våre leverandører etterlever dette kravet til sikkerhet. Vi selger eller deler aldri din persondata med noen tredjepart utover våre tjenesteleverandører.

I situasjoner der vi blir pålagt av norske myndigheter å utgi personopplysninger gjøres dette i tråd med våre juridiske retningslinjer for utlevering av slik data.

Behandlingstid

Nitro behandler i utgangspunktet dine personopplysninger og kjøpsdata så lenge vi har kontraktsmessige forpliktelser, lovpålagte forpliktelser som bokføring nevnt ovenfor, så lenge vi har et aktivt kundeforhold, eller så lenge du ikke har motsatt deg denne behandlingen. Vi gjennomfører årlig en revisjon av våre lagrede personopplysninger og sletter eller annonymiserer all data vi ikke lenger formålsmessig har behov for å lagre. Du har rett til å kreve din data slettet når som helst. Ønsker du dette ta kontakt med oss ved hjelp av kontaktinformasjonen i bunnen av denne avtalen.

Om sikkerhet

Regler for bruk og lagring av persondata stiller strenge krav til sikkerhet både teknisk og organisatorisk for å forhindre tap, inngripen eller andre risiki. Nitro forplikter seg til å oppdatere og endre sikringen av din data i tråd med utvikling og forbedrede muligheter.

Dine rettigheter

Utover din rett til informasjon om hva slags data vi lagrer om deg, og hvordan denne brukes har du flere andre rettigheter vi vil informere deg om. Du har krav til innsyn i all data vi har lagret om deg, samt å kunne endre feilaktige opplysninger.

Denne informasjonen får du ved å kontakte oss gjennom kontaktinformasjonen i bunnen av denne erklæringen. Du har rett til å kunne se, endre eller trekke tilbake dine samtykker, dette gjøres også ved å kontakte oss.

Du har krav på å kreve sletting, eller portering av din data. Kontakt oss, så samler vi sammen all data vi har lagret om deg i et maskinlesbart format. Som ved innsyn gjennomfører vi vår forpliktelse vederlagsfritt.

Merk at din rett til sletting ikke påvirker vår lovpålagte plikt til å lagre data eksempelvis for å oppfylle krav til rett bokføring. I slike tilfeller bruker vi så ikke dataen til noe annet etter en begjæring om sletting eller portering er gjennomført.

Skulle du ha noen innsigelser vedrørende vår behandling av dine persondata har du rett til å klage til Datatilsynet som er tilsynsmyndighet vedrørende behandling av personopplysninger.

Endringer eller oppdateringer

Nitro forbeholder seg retten til å når som helst endre disse vilkårene såfremt endringene er i tråd med enhver tid gjeldende lover, regler eller forskrifter. Den gjeldende versjonen vil alltid være tilgjengelig på nettsiden vår; www.nitro.no. Ved større endringer, eller endringer som får konsekvens for deg vil vi først og fremst informere deg gjennom kontaktinformasjon du har gjort tilgjengelig for oss, eller innhente samtykke der berettiget interesse ikke vil være tilfredsstillende.

Kontakt oss

Utover å kontakte ansatte kan du kontakte oss via post, e-post eller telefon. Vi vil svare deg så snart som mulig. Ved innsynsbegjæringer har vi 30 dager på å fullføre begjæringen din.

Nitro Sound AS
Waldemar Thranes Gate 84A
0175 Oslo

 

mail@nitro.no eller telefonnummer 21 69 60 30

 

Sist oppdatert 25.08-2021